پارادایم‌های اخلاق رسانه‌ای

پارادایم‌های اخلاق رسانه‌ای

رسانه، در دهه‌های اخیر و به‌ویژه از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، به یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در زندگی انسان مدرن تبدیل شده است؛ به طوری که هر یک از ما در طول روز ناگزیر به مواجهۀ گزینشی یا ناخودآگاه با انبوه پیام‌هایی هستیم که از رسانه‌های مختلف منتشر می‌شوند، و زندگی روزمرۀ ما به شکل تنگاتنگی با رسانه‌ها و پیام‌های آنها گره خورده است.

اخلاق جهانی روزنامه نگاری

اخلاق جهانی روزنامه نگاری

اخلاق جهانی روزنامه نگاری به دنبال بنای مجموعه ای جامع از اصول و استانداردها به منظور پیشبرد روزنامه نگاری در عصر رسانه های خبری جهانی است. امروزه اشکال جدید ارتباطی در حال تغییر ساختار روزنامه نگاری است که زمانی در ابعاد محدود محلی، منطقه ای یا ملی جریان داشت.

ادامه مطلب ...
قواعد و اخلاق رسانه

قواعد و اخلاق رسانه

پیمایش‌ها نشان می‌دهند که ذهنیتِ عمومی، مطبوعات (و خصوصاً مطبوعاتِ تصویری) را به بسیاری از انحاء فوق‌الذکر اهانت‌آمیز می‌دانند، و اگرچه این واقعیت به‌خودی خود چیزی دربابِ کیفیتِ اخلاقی مطبوعات به ما نمی‌گوید اما اشاره‌ای است به این واقعیت که می‌توان از سرآغازِ تازه‌ای در کنترل کیفی سخن گفت، سرآغازی که درفکرِ به‌میان‌کشیدنِ دستورالعمل‌های تازه‌ای برای اجتناب از سوء‌عملکردهای روزنامه‌نگاران است که می‌تواند آنها را درقبال اعمالشان مسئول کند.

ادامه مطلب ...
کنترل بین المللی جرایم سایبری

کنترل بین المللی جرایم سایبری

هر روزه افراد بیشتری در کشور کره تمایل خود را برای الحاق به معاهده جرایم اینترنتی، "پیمان بوداپست" اعلام می کنند. پیمان بوداپست اولین معاهده بین المللی پیگیری جرایم سایبری با تنظیم مقررات دقیق درباره اقدامات مجرمانه اینترنتی است. کشورهای عضو این معاهده یک خط تلفن فوری برای جرایم اینترنتی داشته و به صورت مشترک همکاری می کنند.

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt