صنعت فرهنگ و رسانه های تکنیکی

صنعت فرهنگ و رسانه های تکنیکی

صنعت فرهنگ از جمله مفاهیمی است که در قرن بیستم توسط تئودور آدورنو برای توضیح چگونگی عملکرد مراکز تولید محصولات فرهنگی که - آدورنو آنها را تولید کنندگان فرهنگ نیز می‌دانست –‌ در ساختمان فرهنگ توده‌ای مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالعات انتقادی ارتباطات

مطالعات انتقادی ارتباطات

مطالعات انتقادی در عرصۀ فرهنگ و ارتباطات بر نقد جایگاه و آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رسانه‌ها مبتنی است. مفهوم محوری و مشترک در طیف‌های متنوع رهیافت‌ها و نظریه‌های انتقادی ...

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt