تلویزیون در زندگی کودکان ما

تلویزیون در زندگی کودکان ما

کتاب تلویزیون در زندگی کودکان ما نوشته «ویلبر شرام» ، «جک لایل»و «ادوین بی۔ پارکر » از زمرهٔ کتبی است که به عنوان مرجع در اکثر کتب رسانه‌ای بدان اشاره شده است.

جنگ روانی(کلامی)

جنگ روانی(کلامی)

با وجود آنکه جهان، امروزه در عرصه‌های مختلف اندیشه به دستاوردهایی نایل شده است، مایه‌ی تأسف است که بشر، در لبه‌ی پرتگاهی زندگی می‌کنند که موجودیت او را تهدید می‌نماید.

ادامه مطلب ...
رسانه ها و دین

رسانه ها و دین

نوگرایی، موضوعی جنجال برانگیز در گذشته و حال کشور ماست که تقابل یا همزیستی آن با سنت، محافل روشنفکری و حتی فرهنگ عمومی جامعه را متأثر از خود ساخته است.

ادامه مطلب ...
Scottish Newspapers, Language and Identity

Scottish Newspapers, Language and Identity

Thanks are due to numerous people for their help and support during the writing of this book, and space permits me to name only a few. An Arts and Humanities Research Council (AHRC) Research Leave Grant and research leave and support from the School of English, University of Leeds made the writing of it possible

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt