سبک فهرست نویسی برای خبر و گزارش خبری‌

سبک فهرست نویسی برای خبر و گزارش خبری‌طبقه‌بندی اطلاعات، به‌ویژه در ارائه نتایج مطالعات تحقیقی و اهم برنامه‌های دولت، راهی عالی برای حرکت دادن خواننده در درون داستان خبری است. شما می‌توانید فهرست‌نویسی را به چندین روش پیاده کنید.

  • برای طبقه‌بندی یک دسته آمار یا هرگونه اطلاعات پر زحمت دیگر.
  • برای برجسته ساختن نکات کلیدی داستان.

۶

فهرست نویسی دراخباری که چندین نکته مهم تاکیدی را ارائه می دهند کاربرد دارد. در این سبک  به کادرهای تاکیدی در میانه یا پایان خبر بیندیشید.
“این تکنیک بویژه در گزارش های خبری تحقیقی- آماری ، اخبار مرتبط با رویدادهای دولتی از جمله نشست‌ها و ملاقات‌ها و حتی گزارش‌های خبری – توصیفی درباره مردم و برنامه های جامعه شناسی (اگر حاوی چندین نکته کلیدی هستند) به کار می آِید.”
” آگر بخواهید در پیکره داستان و یا پایان آن از فهرست استفاده کنید، می‌توانید با یک لید حاوی چکیده ماجرا یا یک لید نرم و در پی  آن نات‌گراف ( پاراگراف مهره ای) شروع کنید.
“به دنبال آن از نقل قول یا ذکر حقایق صرف یا هر دو برای تکمیل لید استفاده، سپس نکات کلیدی را تا انتهای خبر طبقه‌بندی کنید. درگزارش‌های مربوط به تحقیقات پلیسی اغلب، فهرست را در بخش آغازین داستان می گنجانند تا روند تحقیقات و یافته ها را طبقه بندی کنند.”
فهرست های گنجانده شده در آغاز و میانه‌های داستان را به  ۵ قسمت یا حتی کمتر محدود کنید، فهرست‌های انتهایی می‌توانند بلندتر باشند.
در ساختار قهرست نویسی، هر قسمت باید در یک پاراگراف مجزا ارائه شود. فهرست نویسی همچنین در اخبار مربوط به ملاقات‌ها به کار می‌آید، تا اعمال غیر مرتبط با لید را طبقه‌بندی کند . می‌توانید برای عبور از یک قسمت به قسمت دیگر، از عباراتی مانند : “در رویدادی دیگر” یا عبارات گذار دیگری از این دست استفاده  کنید، در مثال زیر از دو سری فهرست استفاده شده است
( مقابل جملات فهرستی معمولا یک نقطه سیاه به نام گلوله (یا اشکال گرافیکی مشابه) قرار می‌گیرد.)

لید حاوی چکیده ماجرا
یک قاضی در اسپرینگ فیلد، روز پنچشنبه درباره پرونده پیچیده دانشگاه ساوت وست میزوری دستور داد این پرونده جنایی برای عموم
مردم افشا شود.

اطلاعات تکمیلی نقل قول نشان دهنده عکس العمل
تریسی باور، سردبیر ۲۲ ساله روزنامه دانشگاه ایالتی ساوتوست میزوری گفت: آقایانی که قانون اساسی را نوشته اند باید به خود ببالند.

پیش زمینه
باور، مسولان دانشکده رابه پنهان کاری در ارائه گزارش جنایت به منظور حفظ وجهه مدرسه متهم کرد. راسل کلارک، قاضی فدرال حکم داد:
●افشا نکردن تحقیقات جنایی و گزارش سانحه ، خلاف قانون اساسی است.
● سوابق پرونده جنایی دانشکده، از قوانین تحقیقات باز (قابل اطلاع رسانی به مردم ) منطقه میزوری مستثنی نیست و همچنین مشمول تحقیقات بسته ( بدون قابلیت اطلاع رسانی ) مربوط به نظام آموزش و پرورش نخواهد بود.
کارشناسان قوانین رسانه ها معتقدند این حکم که سابقه دانشگاه رامخدوش خواهد کرد همچنین به تشکیل پرونده دیگری علیه مسوولان دانشگاه منجرمی شود. درنتیجه شهادت شهود مشخص شد:
● طنابی که گفته می شود به ورزشکار قربانی متصل بوده، باز نشده و در این خصوص اتهامی وارد نیست.
●چندین گزارش جنایی دیگر به پلیس اسپرینگ فیلد ارائه نشده است.
● مواد مخدر یافت شده جمع آوری و بدون اطلاع امحا شده اند.
پل کین کید، سخنگوی دانشگاه گفت : هیات رییسه این دانشگاه روزجمعه به منظور بررسی مساله گردهم می‌آِیند.

کلود برژیت، یواس ای تودی
خبرنویسی پیشرفته 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt