ظهور روزنامه نگاری شبکه ای

ظهور روزنامه نگاری شبکه ایبا شکل گیری «روزنامه نگاری شهروندی» که متأثر از دخالت فناوری جدید در دنیای روزنامه نگاری است، روزنامه نگاری حرفه ای دگرگونی های بسیار پذیرفته است. در گذشته، مدل های ارتباطی در حوزه رسانه ها اغلب از مدل خطی تبعیت می کرد اما امروز با رواج «روزنامه نگاری شهروندی» مخاطب خود بخشی از فرآیند تولید خبر شده است و از زمان تولید پیام تا لحظه مصرف آن حضور دارد.

به این اعتبار، طبیعتاً روزنامه نگاران علاوه بر مهارت های متعارف برای کسب خبر، باید به فضای جریان های اطلاعاتی نیز آشنایی داشته باشند؛ این جریان های اطلاعاتی زمینه جدیدی در تولید، توزیع و مصرف پیام ایجاد کرده است و طی آن، رسانه ها دیگر نقش واسط بین فرستنده و گیرنده را بازی نمی کنند؛ اینجاست که ترم جدیدی از روزنامه نگاری متولد می شود و آن «روزنامه نگاری شبکه ای» است. از همین رو است که بعضاً با تعابیری چون «سوپر ژورنالیست ها» در ادبیات جدید روزنامه نگاری مواجه می شویم که به عنوان کنشگران جدیدی در حوزه روزنامه نگاری جای روزنامه نگاران حرفه ای و قدیمی را گرفته اند؛ کنشگرانی که هم در فضای سایبری و هم در فضای واقعی حضور دارند. به این معنا، می توان گفت که حرفه روزنامه نگاری دیگر همچون گذشته وابسته به حضور در حوزه های خبری نیست و بخش مهمی از رویدادها و انعکاس آنها به فضای سایبری منتقل شده است. می توان آثار این نوع روزنامه نگاری را در حوزه ارتباطات به وضوح دید. «روزنامه نگاری شهروندی» با وجود فناوری های منعطف، ارزان و قابل دسترسی چون تلفن های همراه، موبایل های هوشمند و اینترنت پرسرعت، هم عمومیت بیشتری پیدا کرده است و هم چابکی و قدرت ارتباطی وسیع تری داراست .

امروزه اخبار همزمان بر چند بستر منتشر می شود به همین دلیل هم رسانه هایی که قبلاً تنها به یک فضا محدود بودند مثل رسانه های الکترونیک، دیداری یا شنیداری، به حوزه های دیگر ورود کرده اند؛ این نقش چندرسانه ای در روزنامه نگاری «شبکه ای» و «شهروندی» بیشتر دیده می شود به گونه ای که هر شهروندی می تواند نه تنها یک خبرنگار بلکه عکاس، تحلیلگر، مستندساز و… نیز باشد. واقعیت این است که هر شکلی از ارتباطات که به وجود می آید، شکل قدیم را نابود نمی کند بلکه صرفاً آن را دستخوش تغییر می کند. به عبارت دیگر، روزنامه نگاری شهروندی، شهروند-روزنامه نگاران را به جای روزنامه نگاران حرفه ای نمی نشاند و جامعه را از حضور روزنامه نگاران حرفه ای بی نیاز نمی کند اما مرزهای بین این دو و دوگانگی آنها را از بین می برد و روزنامه نگاران حرفه ای ناگزیر هستند که از سرعت، مهارت و اقتضائات شبکه ای شدن ارتباطات و افقی شدن روابط بین پیام گیران و فرستندگان تأثیر بپذیرد و متقابلاً توانش های ارتباطی خود را به صورت مهارت های عمومی و قابل دسترس ارتقا دهند .

امروزه دیوار بین تحریریه ها و جامعه کوتاه شده است و باید اصول و حقوق حرفه ای و اخلاقی روزنامه نگاری را مجدداً باز تعریف کرد. کاستلز روایت روشنی از این تغییر را در «جامعه شبکه ای» ارائه می کند؛ او معتقد است در جامعه شبکه ای درهم فشردگی زمان، مکان و فضا اتفاق می افتد که طی آن، مکان ها به هم نزدیک، زمان ها به هم فشرده و فضاها به صورت متداخلی درمی آیند و نمی توان همچون گذشته بین حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… مرز مشخصی قائل شد.معتقدم نه زمان، نه مکان و نه فضا از بین نرفته است و این «زبان ارائه» و «نحوه پردازش» اخبار است که در روزنامه نگاری امروز تغییر کرده است. در چنین سبکی، کسی دنبال گزارش های بلند و تحلیل های چند جانبه نیست و مخاطب نمی خواهد تمام دانش را از طریق یک منبع پیام کاملاً دانا دریافت کند. از این رو، به میزانی که فضای رسانه ای «تعاملی» و «مشارکتی» شود و کنشگری در تولید، توزیع و دریافت خبر بیشتر شود، روزنامه نگاران حرفه ای می توانند نقش آفرین تر باشند.امروز روزنامه نگاران حرفه ای باید صریح تر، سریع تر و فشرده تر بنویسند، به حقوق مخاطبان توجه کنند، دانستن را حق شهروندان بدانند و این تغییر پارادایمی را بپذیرند؛ چراکه روزنامه نگاری جدید در پارادایم «جامعه گشوده»، «جامعه گفت وگویی» و «جامعه شبکه ای» قابل تعریف است .

دکتر هادی خانیکی  مدیر گروه ارتباطات
منبع : روزنامه ایران شنبه شانزدهم مرداد ماه ۹۵  

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt