آداب مصاحبه مطبوعاتی

آداب مصاحبه مطبوعاتیمصاحبه رکن اساسی در روزنامه‌نگاری نوین است و گزارشگران و خبرنگاران مواد اولیه مورد نیاز خود را از این راه به دست می‌آورند. فن مصاحبه در اواخر قرن نوزدهم از ایالات متحده به انگلستان وارد شد و به عنوان یکی از بخشهای “روزنامه‌نگاری نوین”، دنیای رسانه را دگرگون ساخت. بدین ترتیب حرفه روزنامه‌نگاری از وضعیتی کسالت‌آور […]

مصاحبه رکن اساسی در روزنامه‌نگاری نوین است و گزارشگران و خبرنگاران مواد اولیه مورد نیاز خود را از این راه به دست می‌آورند.

فن مصاحبه در اواخر قرن نوزدهم از ایالات متحده به انگلستان وارد شد و به عنوان یکی از بخشهای “روزنامه‌نگاری نوین”، دنیای رسانه را دگرگون ساخت. بدین ترتیب حرفه روزنامه‌نگاری از وضعیتی کسالت‌آور که تنها بعضی از افراد جدی آن را می پسندیدند، خارج و به ابزاری پویا برای آگاهی و سرگرمی مردم بدل شد.

 

دانلود کتاب :آداب مصاحبه مطبوعاتی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt