الفبای ارتباطات

الفبای ارتباطاتمطالعات ارتباطی شامل حوزه‌ای گسترده از موضوعات جاذب و گیراست و رشته‌های مختلفی همچون روزنامه‌نگاری، ارتباطات دوربرد (مخابرات)، روان‌شناسی اجتماعی، فیزیولوژی، زبان‌شناسی و معنی‌شناسی را در برمی‌گیرد. مدرسان مطالعات ارتباطی ممکن است متخصص زبان، جامعه‌شناس، یا حتی فیزیکدان باشند. بنابراین، عجیب نیست زبانی که در مطالعات ارتباطی به کار گرفته می‌شود انواع و انحای گوناگونی […]

مطالعات ارتباطی شامل حوزه‌ای گسترده از موضوعات جاذب و گیراست و رشته‌های مختلفی همچون روزنامه‌نگاری، ارتباطات دوربرد (مخابرات)، روان‌شناسی اجتماعی، فیزیولوژی، زبان‌شناسی و معنی‌شناسی را در برمی‌گیرد. مدرسان مطالعات ارتباطی ممکن است متخصص زبان، جامعه‌شناس، یا حتی فیزیکدان باشند. بنابراین، عجیب نیست زبانی که در مطالعات ارتباطی به کار گرفته می‌شود انواع و انحای گوناگونی از تفسیر و تاویل را برتابد. واژه‌هایی همچون “رسانه” یا “مجرا” در نزد روزنامه‌نگاران یا مهندسان ارتباطات دوربرد(مخابرات)حاوی معنای یکسان نیستند، اگر چه که هر معنایی متخصصان هر یک از رشته‌های پیش گفته از این واژه استفاده می‌کنند در جای خود معتبر است و کاربردشان صحیح.

 

دانلود کتاب: الفبای ارتباطات

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt