تحلیل انتقادی گفتمان

تحلیل انتقادی گفتمانتحلیل گفتمان که در زبان فارسی به “سخن کاوی”، “تحلیل کلام” و “تحلیل گفتار” نیز ترجمه شدهاست ، یک گرایش مطالعاتی بین رشته ای است که از اواسط دهه ی ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ی ۱۹۷۰ در پی تغییرات گسترده ی علمی- معرفتی در رشته هایی چون انسان شناسی، قوم نگاری ،‌جامعه شناسی خرد، روان […]

تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به “سخن کاوی”، “تحلیل کلام” و “تحلیل گفتار” نیز ترجمه شدهاست ، یک گرایش مطالعاتی بین رشته ای است که از اواسط دهه ی ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ی ۱۹۷۰ در پی تغییرات گسترده ی علمی- معرفتی در رشته هایی چون انسان شناسی، قوم نگاری ،‌جامعه شناسی خرد، روان شناسی ادارکی و اجتماعی،‌شعر ، معانی بیان، زبان شناسی،‌نشانه شناسی و سایر رشته های علوم اجتماعی و انسانی علاقه مند به مطالعات نظام مند ساختار و کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده است.

 

دانلود کتاب: تحلیل انتقادی گفتمان

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt