تخیل در روزنامه‌نگاری

تخیل در روزنامه‌نگاریمبحث تخیل در روزنامه نگاری بیش از ده سال است که در کلاس های روزنامه نگاری ذهن مرا به خود مشغول داشته است و تا آنجا که توانسته ام آن را برای دانشجویان این رشته بازگو کرده ام. در خلال همین سال ها کوشیده ام با نوشتن چند گزارش ، مصداق گفتارهای خود را روشن […]

مبحث تخیل در روزنامه نگاری بیش از ده سال است که در کلاس های روزنامه نگاری ذهن مرا به خود مشغول داشته است و تا آنجا که توانسته ام آن را برای دانشجویان این رشته بازگو کرده ام. در خلال همین سال ها کوشیده ام با نوشتن چند گزارش ، مصداق گفتارهای خود را روشن تر کنم.

روزنامه نگاران هم نسل من و حتی نسل گذشته در زمنیه تخیل در زونامه نگاری آثار متعدد و متنوعی نوشته واز خود باقی گذاشته اند که عمدتا در قالب گزارش یا مقاله بوده است .

در این کتاب سعی کرده ام افق تازه ای در برابر نسل جدید خبرنگاران و روزنامه نگاران کشور بگشایم تا آثار آنان در مطبوعات و سایر رسانه ها اثرگذاری بیشتری داشته باشد و خلاقیت شان روزنه هایی تازه بر روی مخاطبان وسایل ارتباط جمعی بگشاید . تخیل  در روزنامه نگاری اساس خلقت روزنامه نگاری در جهان و خلاقیت در آن است.

 

دانلود کتاب: تخیل در رزونامه‌نگاری

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt