روزنامه‌نگاران ایران و آموزش روزنامه‌نگاری

روزنامه‌نگاران ایران و  آموزش روزنامه‌نگاری« روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری » بخشی مستقل از تحقیقی است با عنوان «وضعیت نیروی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه نگاری در ایران» که به خواست و سفارش مرکز مطالعات  و تحقیقات رسانه‌ها، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به وسیله من و همکارانم، ظرف مدت یک سال دنبال شده است . […]

« روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری » بخشی مستقل از تحقیقی است با عنوان «وضعیت نیروی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه نگاری در ایران» که به خواست و سفارش مرکز مطالعات  و تحقیقات رسانه‌ها، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به وسیله من و همکارانم، ظرف مدت یک سال دنبال شده است . بخش مستقل دیگری از این طرح با عنوان «پیام آفرینان مطبوعات ایران »  اسفند ١٣٧١ به پایان رسید و آخرین بخش مستقل که مربوط به تحلیل محتوای متون چهل سال گذشته آموزش روزنامه‌نگاری است، در دست اجرا می‌باشد.

 

دانلود کتاب: روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt