روابط عمومی الکترونیک

روابط عمومی الکترونیکبشر امروز در عصری زندگی می کند که به “عصر ارتاطات و اطلاعات” مشهور است. این عصر محصول تحول و انقلاب در دو حوزه مهم فناوری است: الف. تحول و انقلاب در حوزه ارتباطات ب. تحول و انقلاب در حوزه اطلاعات نمادهای این دو جریان که موازی با هم پیش می‌روند در حوزه “فناوری اطلاعات”، رایانه […]

بشر امروز در عصری زندگی می کند که به “عصر ارتاطات و اطلاعات” مشهور است. این عصر محصول تحول و انقلاب در دو حوزه مهم فناوری است:

الف. تحول و انقلاب در حوزه ارتباطات ب. تحول و انقلاب در حوزه اطلاعات

نمادهای این دو جریان که موازی با هم پیش می‌روند در حوزه “فناوری اطلاعات”، رایانه است و در حوزه “فناوری ارتباطات” ، “اینترنت” ؛ که با تلفیق این دو، تحول چشم‌گیری در جهان معاصر ایجاد شده است.

 

 دانلود کتاب : روابط عمومی الکترونیک

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt