تکنولوژی های جدید ارتباطی

تکنولوژی های جدید ارتباطیکشورهای جهان سوم در یک انقلاب جدید ارتباطات که بیشتر تکنولوژی الکترونیک را در برمی گیرد مشارکت دارند. این تکنولوژی ها می توانند برای مبارزه با بی سوادی، بیماری ها، فقر و دیگر مشکلات توسعه مفید باشند ولی در عین حال الویت های متفاوت و مسائلی را برای این کشورها ایجاد می کنند . بکی […]

کشورهای جهان سوم در یک انقلاب جدید ارتباطات که بیشتر تکنولوژی الکترونیک را در برمی گیرد مشارکت دارند. این تکنولوژی ها می توانند برای مبارزه با بی سوادی، بیماری ها، فقر و دیگر مشکلات توسعه مفید باشند ولی در عین حال الویت های متفاوت و مسائلی را برای این کشورها ایجاد می کنند . بکی از عمده ترین مسائل برای کشورهای در حال رشد این است که انقلاب ارتباطات چه تاثیری بر آنان خواهد گذاشت و چه ارمغانی به همراه خواهد آورد.

 

دانلود کتاب: تکنولوژی های جدید ارتباطی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt