حقوق حرفه ای روزنامه نگاران (جلد دوم)

حقوق حرفه ای روزنامه نگاران (جلد دوم)فصل یکم جلد دوم کتاب، به معرفی جایگاه برجسته ی “شوراهای مطبوعاتی و رسانه ای” در روزنامه نگاری معاصر اختصاص یافته است. در بخش یکم این فصل، تجربه های تاریخی شوراهای مطبوعاتی و رسانه ای کشورهای غربی معرفی شده اند و در بخش دوم آن ، کوشش های جدید تاسیس شوراهای مذکور در کشورهای در […]

فصل یکم جلد دوم کتاب، به معرفی جایگاه برجسته ی “شوراهای مطبوعاتی و رسانه ای” در روزنامه نگاری معاصر اختصاص یافته است. در بخش یکم این فصل، تجربه های تاریخی شوراهای مطبوعاتی و رسانه ای کشورهای غربی معرفی شده اند و در بخش دوم آن ، کوشش های جدید تاسیس شوراهای مذکور در کشورهای در حال توسعه، مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

دانلود کتاب: حقوق حرفه ای روزنامه نگاران (جلد دوم)

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt