درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران

درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران“ارتباطات سنتی” به مفهومی که در این کتاب مورد نظر است به طور عمده به ارتباطات انسانی، شفاهی، چهره به چهره و بی واسطه‌ی فردی و گروهی اطلاق می‌شود که علی رغم ظاهر ساده و ابتدایی می‌تواند کارکردهای پیچیده و متنوعی داشته باشد. این نوع ارتباطات گر چه به دلیل گسترده و پیچیده شدن جوامع […]

“ارتباطات سنتی” به مفهومی که در این کتاب مورد نظر است به طور عمده به ارتباطات انسانی، شفاهی، چهره به چهره و بی واسطه‌ی فردی و گروهی اطلاق می‌شود که علی رغم ظاهر ساده و ابتدایی می‌تواند کارکردهای پیچیده و متنوعی داشته باشد. این نوع ارتباطات گر چه به دلیل گسترده و پیچیده شدن جوامع انسانی کارکرد گذشته‌ی خود را از دست داده اند اما هنوز هم از نقوذ و اعتبار خاصی برخوردارند، زیرا به طبیعت انسانی و نیازهای عاطفی و معنوی او نزدیک‌ترند. در عین حال ارتباطات نوین نیز هر جا براساس زیرساخت‌های ارتباطات سنی شکل گرفته‌اند موفق‌تر و کارآمدتر بوده‌اند.

 

دانلود کتاب: در آمدی بر ارتباطات سنتی در ایران

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt