درآمدی بر مطالعات ارتباطی

درآمدی بر مطالعات ارتباطیارتباط یکی از فعالیت های انسانی است که همه آن را  می شناسند،‌اما شمار اندکی می توانند تعریف قانع کننده ای از آن به دست دهند. ارتباط گفت و گو با یکدیگر است، تلویزیون است، پخش اطلاعات است، طرز اصلاح موی سر است، نقد ادبی است، و این رشته سردراز دارد. یکی از مشکلات پیش […]

ارتباط یکی از فعالیت های انسانی است که همه آن را  می شناسند،‌اما شمار اندکی می توانند تعریف قانع کننده ای از آن به دست دهند. ارتباط گفت و گو با یکدیگر است، تلویزیون است، پخش اطلاعات است، طرز اصلاح موی سر است، نقد ادبی است، و این رشته سردراز دارد. یکی از مشکلات پیش روی دانشمندان این است که آیا می توان برای موضوعی چنین متنوع و چند وجهی همچون ارتباط انسانی اصطلاح “موضوع مطالعه” را به درستی به کار برد؟ هیچ امیدی هست که بتوان مثلا مطالعه ی حالت چهره را به نقد ادبی ربط داد؟ حتی ارزش کوشیدن دارد؟

 

دانلود کتاب: در آمدی بر مطالعات ارتباطی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt