رسانه‌ها و بازنمایی

رسانه‌ها و بازنماییرسانه‌ها بر شناخت و درک عموم از جهان تاثیر می‌گذارند،‌ به این معنا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان بستگی به محتوایی دارد که از رسانه‌ها دریافت می‌کنند؛ زیرا رسانه‌ها واسطه و میانجی بین آگاهی‌های فردی و ساختارهای گسترده‌تر اجتماعی و سازنده معنا هستند. رسانه‌ها همچون آینه برای انعکاس واقعیت عمل نمی‌کنند،‌بلکه بر […]

رسانه‌ها بر شناخت و درک عموم از جهان تاثیر می‌گذارند،‌ به این معنا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان بستگی به محتوایی دارد که از رسانه‌ها دریافت می‌کنند؛ زیرا رسانه‌ها واسطه و میانجی بین آگاهی‌های فردی و ساختارهای گسترده‌تر اجتماعی و سازنده معنا هستند. رسانه‌ها همچون آینه برای انعکاس واقعیت عمل نمی‌کنند،‌بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت تاثیر می‌گذارند. بر این اساس، بازنمایی، ساخت رسانه‌ای واقیت است. این نحوه نگرش در خصوص  نسبت رسانه‌ها و واقعیت ،‌ناشی از تحول در فهم و برداشتی است که از زبان تحت عنوان ” چرخش زبان شناختی” در غرب رخ داده است که طی آن، زبان نه امری شفاف برای انعکاس معنا و واقعیت، که سازنده‌ی واقعیت و معنا است.

 

دانلود کتاب: رسانه ها و بازنمایی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt