روابط عمومی در ایران

روابط عمومی در ایرانهر چند آغاز عصر روشنگری در قرن هفدهم و انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدم شرایط لازم را برای شکل‌گیری حوزه‌ای به نام روابط عمومی فراهم آورد؛ اما روابط عمومی‌ها به طور عینی در قرن بیستم متولد شدند. در این قرن، همزمان با توسعه و پیشرفت جوامع و شکل‌گیری دولت‌های رفاهی و مهم‌تر از همه حاکم شدن نهادها و […]

هر چند آغاز عصر روشنگری در قرن هفدهم و انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدم شرایط لازم را برای شکل‌گیری حوزه‌ای به نام روابط عمومی فراهم آورد؛ اما روابط عمومی‌ها به طور عینی در قرن بیستم متولد شدند. در این قرن، همزمان با توسعه و پیشرفت جوامع و شکل‌گیری دولت‌های رفاهی و مهم‌تر از همه حاکم شدن نهادها و سازمان‌های گوناگون بر حیات اجتماعی، ضرورت راه اندازی بخشی که تنظیم کننده این روابط جدید باشد؛ بیش از پیش حس شد . منظور از روابط جدید، رابطه‌ای است که بین نهادها، سازمان‌ها و مخاطبان آن‌ها وجود دارد . البته مخاطب یک سازمان می‌تواند مردم یا سازمان‌های دیگر باشد. عصر روشنگری و انقلاب‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرن هجدهم، به افراد و توده مردم هویت جدیدی داده بود؛ اما برای کامل شدن رابطه جدید باید منتظر گسترش نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی بود که تا قرن بیستم اتفاق نیفتاد.

 

دانلود کتاب: روابط عمومی در ایران

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt