روزنامه‌نویسی

روزنامه‌نویسی  نگارش روان و دقیق اساسی ترین بخش کار روزنامه نگاری است که بدون بهره مندی از آن اخبار مهم ، داستان های جذاب، تحلیل ها و دیدگاه ها، شایعات و عقاید برای خوانندگان هرگز قابل فهم نخواهند بود. نوشتن به خودی خوب خوشایند و جذاب است زیرا باید سعی کرد تا با گزینش کلمات […]

 

نگارش روان و دقیق اساسی ترین بخش کار روزنامه نگاری است که بدون بهره مندی از آن اخبار مهم ، داستان های جذاب، تحلیل ها و دیدگاه ها، شایعات و عقاید برای خوانندگان هرگز قابل فهم نخواهند بود.

نوشتن به خودی خوب خوشایند و جذاب است زیرا باید سعی کرد تا با گزینش کلمات مناسب در جملات، پاراگراف هایی را خلق کرد که مفهوم موجود در ذهن نویسنده را بر روی کاغذ منتقل کند و ضمنا بازخورد مثبت سردبیران، روزنامه نگاران و خوانندگان را به دنبال داشته باشد.

 

دانلود کتاب: روزنامه نویسی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt