روزنامه‌نگاری و روزنامه داری

روزنامه‌نگاری و روزنامه داریانگیزه اصلی از نگارش مجموعه ی حاضر، پاسخ به اظهار لطف و تشویق دوستان مطبوعاتی بوده است. قرار بود این مطالب در قالب یک مقاله مطبوعاتی آماده شود و اگر حجم آن بیشتر شده است باز هم ادعایی بیش از یک مقاله ندارد. نبود مدیریت کارآمد یکی از دلایل اصلی عدم توفیق مطبوعات است. اگر […]

انگیزه اصلی از نگارش مجموعه ی حاضر، پاسخ به اظهار لطف و تشویق دوستان مطبوعاتی بوده است. قرار بود این مطالب در قالب یک مقاله مطبوعاتی آماده شود و اگر حجم آن بیشتر شده است باز هم ادعایی بیش از یک مقاله ندارد.

نبود مدیریت کارآمد یکی از دلایل اصلی عدم توفیق مطبوعات است. اگر با مدیریت صحیح مطبوعات و جدی گرفتن وجه اقتصادی آن بتوانیم صنعت مطبوعات را اقتصادی کنیم، رونق، نشاط و ماندگاری آن تضمین می شود و همین بالندگی، سایر دلمردگی های این فضا را تا حدی التیام خواهد بخشید.

 

دانلود کتاب: روزنامه نگاری و روزنامه داری

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt