انتقال پیام

انتقال پیاممشهودترین گواه فعالیت رسانه‌های جمعی، آثاری است که توسط آن‌ها تولید و پخش می‌شوند. این مجموعه مطالب گسترده و متنوع بر اساس محتوا و مضمونی مشخص شکل گرفته و ارائه می‌شوند و در عین حال تأثیرات خاص خود را دارا می‌باشند. با وجود اینکه بنیاد تمامی مطالعات ارتباط جمعی بر این فرض اولیه استور است که رسانه‌ها دارای […]

مشهودترین گواه فعالیت رسانه‌های جمعی، آثاری است که توسط آن‌ها تولید و پخش می‌شوند. این مجموعه مطالب گسترده و متنوع بر اساس محتوا و
مضمونی مشخص شکل گرفته و ارائه می‌شوند و در عین حال تأثیرات خاص خود را دارا می‌باشند.
با وجود اینکه بنیاد تمامی مطالعات ارتباط جمعی بر این فرض اولیه استور است که رسانه‌ها دارای تأثیراتی هستند، ولی می‌توان ادعا کرد که در خصوص  تأثیرات رسانه‌ها و نیز نحوه شکل‌گیری محتوای آن کم‌ترین میزان اتفاق نظر وجود دارد. حوزه مهم محتوای رسانه کم وبیش از سوی پژوهشگران ارتباط جمعی نادیده انگاشته شده و تحقیقات موجود عمدتاً محدود به تحلیل‌های جزئی و فردی شده‌اند. به رغم دشواری در تحدید موضوع، مسئله‌ی محتوا و تأثیر رسانه بر آن یا بالعکس، هم برای پژوهشگران و هم برای رسانه‌‌ها و نیز مردم عادی بسیار جذاب و اجتناب‌ناپذیر است. محتوای رسانه‌ها به عنوان یک منبع، از این مزیت واضح برخوردار است که در مقابل کاوشگر واکنش نشان نمی‌دهد و از بین هم نمی‌رود و در شکل‌هایی ظاهر می‌شود که از سایر پدیده‌های فرهنگی ثبات بیشتری دارد.

 

دانلود کتاب:انتقال پیام

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt