بازنگری در ارتباطات

بازنگری در ارتباطاتعلوم اجتماعی در غرب، همپای علوم تجربی، مسیر تکاملی پرفراز و نشیبی را پیموده و همچنان به نیز به عنوان زیرمجموعه این علم در این حرکت علمی « ارتباطات » حرکت خود ادامه می دهد. دانش حضور مستمر داشته، و باتوجه به سرعت رشد و تحول آن و همچنین ظهور تکنولوژی های جدید ارتباط، از جایگاه بالایی برخوردار […]

علوم اجتماعی در غرب، همپای علوم تجربی، مسیر تکاملی پرفراز و نشیبی را پیموده و همچنان به نیز به عنوان زیرمجموعه این علم در این حرکت علمی « ارتباطات » حرکت خود ادامه می دهد. دانش حضور مستمر داشته، و باتوجه به سرعت رشد و تحول آن و همچنین ظهور تکنولوژی های جدید ارتباط، از جایگاه بالایی برخوردار شده است.

هرچند علم « ارتباطات » در کشور ما آ نچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و منابع و ابزارهای موجود در این زمینه بعضاً متناسب با نیازهای کنونی جامعه ما نیست، اما در غرب به دلیل نقشی که رسانه ها در زندگی روزمره افراد و جامعه پیدا نموده، عنصر « اطلاعات » به عاملی تعیین کننده به عاملی تعیین کننده  « اطلاعات »  مبذول شده و مباحثی جدال برانگیز در این زمینه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مجموعه حاضر تحت عنوان « بازنگری در ارتباطات » نیز در این راستا تدوین یافته است.

 

دانلود کتاب: بازنگری در ارتباطات 

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt