تحلیل محتوای چهل سال متون آموزش روزنامه‌نگاری در ایران

تحلیل محتوای چهل سال متون آموزش روزنامه‌نگاری در ایراناکنون پس از حدود پنج سال که از نگارش مقدمه‌ی کوتاه کتاب حاضر می‌گذرد، قرار است این کتاب «به زیرو طبع» آراسته شود! اجازه دهید که ابتدا مقدمه‌ی مذکور را که تاریخ اسفند ١٣٧٢ دارد در اینجا بیاورم: کتابحاضر حاصل سومین و آخرین بخش از نتیجه‌ی طرح تحقیقی است با عنوان « طبع وضعیت نیروی متخصص مطبوعات و […]

اکنون پس از حدود پنج سال که از نگارش مقدمه‌ی کوتاه کتاب حاضر می‌گذرد، قرار است این کتاب «به زیرو طبع» آراسته شود! اجازه دهید که ابتدا مقدمه‌ی مذکور را که تاریخ اسفند ١٣٧٢ دارد در اینجا بیاورم: کتابحاضر حاصل سومین و آخرین بخش از نتیجه‌ی طرح تحقیقی است با عنوان « طبع وضعیت نیروی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه‌نگاری در ایران » که به خواست و سفارش مرکز مطالعات و  تحقیقات رسانه‌ها، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به کمک همکاران گرانقدرم، ظرف ده ماه کار مداوم انجام شد.
هدف از اجرای چنین طرحی برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلندمدت به منظور افزایش تخصص روزنامه‌نگاران ایران است . کاری که همت بسیار می‌خواهد و بی‌شک مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، با پیگیری طرح‌های تحقیقاتی از این دست، جایگاه والایی در این میان به عهده دارد. برای اجرای بخش مربوط به جلد سوم، انجام تحلیل محتوایی در سطحی گسترده مدنظر قرار گرفت .

 

دانلود کتاب:تحلیل محتوای چهل سال متون روزنامه‌نگاری

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt