روزنامه‌نگاری در هندوستان

روزنامه‌نگاری در هندوستان  روزنامه‌نگاری هم هنر است و هم حرفه‌ای که رویدادها و آرا و عقاید را ثبت می کند و برآن است تا آن‌ها را برای بهره‌گیری افراد تحصیل کرده تفسیر و قالب‌ریزی کند. به گفته‌ی یک نویسنده‌ی امریکایی ، تاریخچه‌ی روزنامه‌نگاری خود حکایت «ستیز طولانی بشر به منظور برقرار کردن ارتباط آزاد با یکدیگر، استخراج و […]

 

روزنامه‌نگاری هم هنر است و هم حرفه‌ای که رویدادها و آرا و عقاید را ثبت می کند و برآن است تا آن‌ها را برای بهره‌گیری افراد تحصیل کرده تفسیر و قالب‌ریزی کند. به گفته‌ی یک نویسنده‌ی امریکایی ، تاریخچه‌ی روزنامه‌نگاری خود حکایت «ستیز طولانی بشر به منظور برقرار کردن ارتباط آزاد با یکدیگر، استخراج و تفسیر اخبار و عرضه‌ی نگرش هوشمندانه در عرصه‌ی مبادله‌ی اندیشه‌ِهاست . مضمون بخشی از این حکایت، شرح تلاش‌های مستمر مردان و زنانی است که سدهای موجود بر سر جریان اطلاعات و اندیشه‌های مورد نیاز افکار عمومی را شکستند.»

 

دانلود کتاب:روزنامه نگاری در هندوستان

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt