روش‌های پژوهش رسانه

روش‌های پژوهش رسانهنقش رسانه‌ها در سده معاصر ، هر روز بیش از بیش برجسته شد ه است .رسانه‌ها امروز به واسطه کشف و به کار گیری تکنولوژی‌های جدید ارتباطی عمق جوامع نفوذ کرده و از تأثیر به سزا و تعیین کننده‌ای در جهت‌دهی افکار عمومی برخوردار گشته‌اند . انسان دهه آخر قرن بیستم در هاله‌ای ازش کل […]

نقش رسانه‌ها در سده معاصر ، هر روز بیش از بیش برجسته شد ه است .رسانه‌ها امروز به واسطه کشف و به کار گیری تکنولوژی‌های جدید ارتباطی عمق جوامع نفوذ کرده و از تأثیر به سزا و تعیین کننده‌ای در جهت‌دهی افکار عمومی برخوردار گشته‌اند . انسان دهه آخر قرن بیستم در هاله‌ای ازش کل خواهد گرفت . تنها افراد یا « اطلاعات » و « ارتباطات » امواج و دریایی از اطلاعات غوطه‌ور است و این طلیعه عصر جدیدی است که بر پا یه بر خوردار «سازماندهی اطلاعات » و « پالاش امواج » ملت هایی قادر به بهره‌گیری بهینه از عصر جدید خواهد بو د که از قدرت و توان لازم برای باشند .
جامعه ما ، به دلیل سیر تاریخی دو سده اخیر ، در مقابل پذیرش و کاربرد علوم تکنولوژی‌های بر آمده از غرب ، و از جمله علم ارتباطات و تکنولوژی رسانه‌ها ، منفعل بود ه ، و در بسیاری از موارد به جبر سر تسلیم در مقابل آنچه دیگران ساخته و پرداخته‌اند، فرود آورده است . طبیعی است که ادامه چنین راهی، برای ملتی با ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی برجسته که میراث دار یک انقلاب دینی بزرگ در جهان معاصر نیز هست ، زیبنده نیست . بجاست که برای جبران گذشته و ره‌جویی مناسب در عصر کنونی، تمام همت و توانمان را جمع ، و در سایه اراده‌ای استوار با بسیج امکانات علمی و مادی به میدان مسابقه امواج پا نهیم. تنها بر پایه یک آمادگی هوش یارانه علمی و حضوری قوی می‌توان در این میدان شرکت کرد .در آن صورت نه تنها اسیر امواج نخواهیم شد ، بلکه خود به ناجی هلاک شدگان امواج بدل خواهیم شد و یا حداقل آن که خودمان را سالم به ساحل نجات خواهیم رساند.

 

دانلود کتاب: روش‌های پژوهش رسانه

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt