زن در آینه مطبوعات

زن در آینه مطبوعاتبراساس آموزش‌های دینی ،‌به ویژه اسلام عزیز،‌انسان‌ها با یکدیگر برابرند و تفاوت جنس،‌نژاد،‌رنگ و امثال آن نمی‌تواند و نباید ملاک برتری و تفاخر باشد. تنها معیار کرامت و ارزش نزد آفریدگار،‌ پرواپیشگی و کسب فضیلت‌های اخلاقی است؛ با این حال ، بشر برتری جو از هر بهانه‌ای برای یافتن موقعیت بالاتر بهره جسته و تفاوت […]

براساس آموزش‌های دینی ،‌به ویژه اسلام عزیز،‌انسان‌ها با یکدیگر برابرند و تفاوت جنس،‌نژاد،‌رنگ و امثال آن نمی‌تواند و نباید ملاک برتری و تفاخر باشد. تنها معیار کرامت و ارزش نزد آفریدگار،‌ پرواپیشگی و کسب فضیلت‌های اخلاقی است؛ با این حال ، بشر برتری جو از هر بهانه‌ای برای یافتن موقعیت بالاتر بهره جسته و تفاوت جنس یعنی مرد یا زن بودن نیز از رایج‌ترین و کهن سال ترین این بهانه‌هاست. زن، که در ترازوی سنجش الهی وزنی کمتر از مرد نداشته، کمترین مانعی هم در متن آفرینش بر سرراه او در رسیدن به اوج کمال نهاده نشده و در عمل نیز نمونه‌هایی بس متعالی به جامعه انسانی عرضه داشته است، ستمدیده‌ی آوردگاه این رقابت بی‌پایه و نامیمون است.

 

دانلود کتاب: زن در آینه مطبوعات

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt