کتابشناسی انقلاب اسلامی ایران

کتابشناسی انقلاب اسلامی ایرانانقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانی عالی مقام و مرجع جهانِ تشیع حضر ت امام خمینی (ره ) از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی سده‌ی اخیر محسوب شده است و برخی از نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی ایران را از زمره‌ی اصولی‌ترین و بزرگترین انقلاب‌های جهان معاصر دانسته‌اند. انقلاب اسلامی در ایرا ن موجب تحولات […]

انقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانی عالی مقام و مرجع جهانِ تشیع حضر ت امام خمینی (ره ) از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی سده‌ی اخیر محسوب شده است و برخی از نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی ایران را از زمره‌ی اصولی‌ترین و بزرگترین انقلاب‌های جهان معاصر دانسته‌اند. انقلاب اسلامی در ایرا ن موجب تحولات عمیق فرهنگی و اجتماعی و در کشورهای اسلامی باعث پدید آمدن موجی عظیم از تحول طلبی شده است. این همه ، بررسی همه جانبه‌ی علل و عوارض این انقلاب را ضروری می‌سازد و از آنجا را جزو کارهای « کتابشناسی انقلاب اسلامی » که کتابشناسی‌ها از ضروری ترین و ابتدایی ترین وسایل تحقیق‌اند این مرکز طر ح تدوین خود قرار داد تا هم محققان را به کار آید و هم نوشته‌های مربوط به این رویداد تاریخی که بسیاری از آن‌ها هم اکنون در دستر س همگان نیست در جایی ثبت و ضبط شود.

 

دانلود کتاب: کتابشناسی انقلاب اسلامی ایران

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt