گذر از نوگرایی

گذر از نوگرایی



نظریه پردازان مسائل و توسعه از رویدادها شگفت زده شده اند. تا سال ۱۹۷۸ تقریباً هیچ کس در غرب پیش‌بینی نکرده بود که مردم و رهبران ایران توان یک انقلاب عظیم را داشته باشند. به همین ترتیب هیچ کس از بازخیزش اسلام و پیامدهای آن در منطقه نیز سخنی به میان نیاورده بود و رویدادهای مهم و […]

نظریه پردازان مسائل و توسعه از رویدادها شگفت زده شده اند. تا سال ۱۹۷۸ تقریباً هیچ کس در غرب پیش‌بینی نکرده بود که مردم و رهبران ایران توان یک انقلاب عظیم را داشته باشند. به همین ترتیب هیچ کس از بازخیزش اسلام و پیامدهای آن در منطقه نیز سخنی به میان نیاورده بود و رویدادهای مهم و مؤثر در گرگونی‌های اجتماعی و سیاسی نظیر جنبش همبستگی در لهستان، اصلاحات کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی و روندهای دگرگونی در اتحاد جماهیر‌شوروی که به خاطر «پروستریکا » و «گلاس نوست » صورت گرفت، در حد بیماری «ایدز » و مشکلات اجتماعی مواد مخدر که بافت جامعه آمریکا را تهدید می‌کرد، در کانون توجه قرار نگرفتند. قیام فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی که به «انتفاضه » شهرت یافت و توجه جهانی را در همه جا به خود جلب کرد، همانند جنبش دانشجویان طرفدار دمکراسی در جمهوری خلق چین از قبل پیش بینی نشده بود. مطالعات مربوطه به توسعه، عمدتاً بر نوگرایی جوامع و بر رشد و افول سنت‌گرایی متمرکز بود. اگر بروز محافظه کاری نوین در غرب، محققان امور اجتماعی را متعجب کرد، صف‌آرایی و افول مشهود ابرقدرت‌ها در حقیقت حیرت‌انگیر بود.

 

دانلود کتاب: گذر از نوگرایی 

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt