گویندگی و فن بیان

گویندگی و فن بیانپدرم عالم و دانشمند نوبد، اما با سواد و کارمند دولت بود. شعر و ادبیات را هم دوست داشت و شب ها برایمان کتاب میخواند. از شاهنامه و گلستان و حافظ گرفته تا هزار و یک شب، امیرارسلان، مختارنامه و رمان های تاریخی، روزنامه و مجله هم می خرید و می خواند. مادر تنها سواد […]

پدرم عالم و دانشمند نوبد، اما با سواد و کارمند دولت بود. شعر و ادبیات را هم دوست داشت و شب ها برایمان کتاب میخواند. از شاهنامه و گلستان و حافظ گرفته تا هزار و یک شب، امیرارسلان، مختارنامه و رمان های تاریخی، روزنامه و مجله هم می خرید و می خواند. مادر تنها سواد قرآنی داشت و هر دو نفر اصلا تهرانی بودند.

 

دانلود کتاب: گویندگی و فن بیان

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt