عناصر روزنامه‌نگاری

عناصر روزنامه‌نگاریمردم شناسان یا مقایسه مشاهدات و یافته‌های‌شان درباره چند فرهنگ بدوی به جای مانده در جهان به کشف غیره منتظره‌ای دست یافتند. این کشف دور از انتظار، تعریف تقریبا یکسانی بود از افراد منزوی ترین جوامع قبیله ای در آفریقا گرفته تا ساکنان درو افتاده ترین جزایر اقیانوس آرام که از مقهوم خبر داشتند. اعضا […]

مردم شناسان یا مقایسه مشاهدات و یافته‌های‌شان درباره چند فرهنگ بدوی به جای مانده در جهان به کشف غیره منتظره‌ای دست یافتند. این کشف دور از انتظار، تعریف تقریبا یکسانی بود از افراد منزوی ترین جوامع قبیله ای در آفریقا گرفته تا ساکنان درو افتاده ترین جزایر اقیانوس آرام که از مقهوم خبر داشتند. اعضا و ساکنان این قبایل و جزایر به شایعات مشابهی نیز توجه و علاقه نشان می‌دهند.

 

دانلود کتاب: عناصر روزنامه نگاری

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt