تهاجم فرهنگی در آینه مطبوعات

تهاجم فرهنگی در آینه مطبوعاتپیروزی شکوهمند انقلاب بزرگ اسلامی در کشور، از هر جهت نقطه عطفی در تاریخ بشریت بشمار می رود. در این میان ، آنچه یی بود که این حرکت برق آسا در حوزه فرهن گ و اندیشه افکند و « طرح نو » بیش از هر جه ت دیگر، توجه اهل تفکر را برانگیخت معادلات رایج ومسلط در […]

پیروزی شکوهمند انقلاب بزرگ اسلامی در کشور، از هر جهت نقطه عطفی در تاریخ بشریت بشمار می رود. در این میان ، آنچه یی بود که این حرکت برق آسا در حوزه فرهن گ و اندیشه افکند و « طرح نو » بیش از هر جه ت دیگر، توجه اهل تفکر را برانگیخت معادلات رایج ومسلط در جهان معاصر را برهم زد.
بینش و تفکر جدیدی که این انقلاب بر پایه آن استوار گشته بود، به ناگاه توانست جای خود را در آوردگا ه اندیش هها بیابد و با قدرت و قوت بر حریفان خود غلبه نماید. گرایش روزافزون دلهای حقیقت جو در گوشه و کنار این سیاره پهناور به مبانی نظری قیام امام خمین ی، رضوان الله تعالی علیه ، که ناشی از همین مهم بود، موجب بیداری و خیزش ملت هایی شد که بار سنگی ن ستم فرهنگی و سیاسی زورگویان و قدرت مداران جهانی را سالهای سال به دوش کشیده بودند.

 

دانلود کتاب: تهاجم فرهنگی در آینه مطبوعات

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt