بررسی مسائل مطبوعات ایران

بررسی مسائل مطبوعات ایراندر آستانه قرن بیست و یکم و پس از گذشت بیش از ی ک قرن از تأسیس نخستین دوره‌های آموزش روزنامه‌نگاری در جهان ، دیگر تردیدی وجود ندارد که آموزش دانشگاهی روزنامه‌نگاری یک اصل برای توسعه و گسترش روزنامه‌نگاری در حیطه علوم ارتباطات اجتماعی است و روزنامه نگار متخص ص در محیط آموزشی با کیفیت بالاتر تربیت می‌شود. […]

در آستانه قرن بیست و یکم و پس از گذشت بیش از ی ک قرن از تأسیس نخستین دوره‌های آموزش روزنامه‌نگاری در جهان ، دیگر تردیدی وجود ندارد که آموزش دانشگاهی روزنامه‌نگاری یک اصل برای توسعه و گسترش روزنامه‌نگاری در حیطه علوم ارتباطات اجتماعی است و روزنامه نگار متخص ص در محیط آموزشی با کیفیت بالاتر تربیت می‌شود. پیشینه آموزش علمی و عملی روزنامه‌نگاری در چارچوب دانشگاهی در قاره‌ی امریکا به قبل از قرن بیستم باز می‌گردد، در حالی که این پدیده در اروپا بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفته است . هرچند که آموزش روزنامه‌نگاری را می توان در قرن هفدهم میلادی نیز در آلمان به صورت اولیه مشاهده کرد، اما در واقع رشد حرفه‌ای آموزش و پژوه ش در علوم ارتباطات در سطح جهان را باید ط ی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد . همین پدیده و رشد آن در کشورهای در حال توسعه نیز به سالهای ۱۹۵۰ (میلادی ) بازمی گردد.

 

دانلود : بررسی مسائل مطبوعات ایران

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt