نظریه‌های روابط عمومی

نظریه‌های روابط عمومیاین کتاب برآمده از این باور است که بهترین راه شناخت روابط عمومی آن است که آن را نوع خاصی از ارتباطات بدانیم . استدلال ما این بود که اگر این تصور درست باشد باید احتمال مطالعه‌ی روابط عمومی به عنوان نمونه‌ای از ارتباطات کاربردی وجود داشته باشد. باید قادر باشیم نظریه‌ی روابط عمومی را برای توضیح […]

این کتاب برآمده از این باور است که بهترین راه شناخت روابط عمومی آن است که آن را نوع خاصی از ارتباطات بدانیم . استدلال ما این بود که اگر این تصور درست باشد باید احتمال مطالعه‌ی روابط عمومی به عنوان نمونه‌ای از ارتباطات کاربردی وجود داشته باشد. باید قادر باشیم نظریه‌ی روابط عمومی را برای توضیح و پیش‌بینی عمل روابط عمومی به کار بندیم و از عمل روابط عمومی هم چون جایگاهی برای تحول نظریه ارتباط استفاده کنیم .

 

دانلود کتاب:  نظریه‌های روابط عمومی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt