تربیت صدا و گویندگی

تربیت صدا و گویندگیاین کتاب حاصل سال ها تلاش و تجربه او در عرصۀ گویندگی است. وقتی صفحاتی از کتاب را مطالعه کردم، به نکات بسیار جالبی پی بردم که مطمئن هستم برای شما نیز بسیار جذاب خواهد بود. معینی معتقد است که اگر کسی بتواند شعر فارسی را به خوبی قرائت کند، در قرائت سایر متون مشکلی نخواهد داشت. در واقع […]

این کتاب حاصل سال ها تلاش و تجربه او در عرصۀ گویندگی است. وقتی صفحاتی از کتاب را مطالعه کردم، به نکات بسیار جالبی پی بردم که مطمئن هستم برای شما نیز بسیار جذاب خواهد بود. معینی معتقد است که اگر کسی بتواند شعر فارسی را به خوبی قرائت کند، در قرائت سایر متون مشکلی نخواهد داشت. در واقع تأکید بر درست خوانی شعر فارسی از نکات مهمی است که من در طول دوران حضورم در رادیو بارها از زبان ریاست محترم سازمان صدا و سیما و معاون محترم صدا شنیدم و بر این باورم که این مهارت، شاخصی مهم برای گویندگی در رادیو ست.

 

دانلود کتاب: تربیت صدا و گویندگی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt