برای درک رسانه ها

برای درک رسانه هاپس از سه هزار سال که فن آوریهای مکانیکی و تفکیک گرا ، موجبات گسستگی و انفجار را فراهم آوردند، در حال حاضر به نظر می رسد ، جهان غرب مجددا “منسجم” می شود. در صر مکانیک ما جسم خود را در فضا امتداد بخشیدیم ولی امروز، با بیش از یک قرن سلطه فن آوری […]

پس از سه هزار سال که فن آوریهای مکانیکی و تفکیک گرا ، موجبات گسستگی و انفجار را فراهم آوردند، در حال حاضر به نظر می رسد ، جهان غرب مجددا “منسجم” می شود.

در صر مکانیک ما جسم خود را در فضا امتداد بخشیدیم ولی امروز، با بیش از یک قرن سلطه فن آوری الکتریسیته، این سیستم مرکزی اعصاب است که همچون توری بر تمامی کره زمین گسترده شده و حداقل در سیاره ما، زمان و فضا را تحلیل برده است و خیلی سریع به مرحله نهایی امتدادهای انسانی، یعنی برقراری فن آوری آگاهیها و اطلاعات ، نزدیک می شود.

 

دانلود کتاب: برای درک رسانه ها 

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt