روان شناسی شایعه

روان شناسی شایعهبخش بزرگی از محاورات عادی اجتماع را شایعه پراکنی تشکیل میدهد. در گپهای روزمره با دوستان، شایعات و عیبتهای فراوانی را پخش می کنیم و می شنویم. اینها زمانی بی اساس و گاهی مبتنی بر واقعیت اند. شایعات بی محتوا معمولا مطالب تایید نشده ای هستندکه هدفی جز پر کردن وقت، در ضحبت با دوستان، […]

بخش بزرگی از محاورات عادی اجتماع را شایعه پراکنی تشکیل میدهد. در گپهای روزمره با دوستان، شایعات و عیبتهای فراوانی را پخش می کنیم و می شنویم. اینها زمانی بی اساس و گاهی مبتنی بر واقعیت اند. شایعات بی محتوا معمولا مطالب تایید نشده ای هستندکه هدفی جز پر کردن وقت، در ضحبت با دوستان، ندارند.

وقتی موضوع شنیده شده را به دیگران منتقل می کنیم، ممکن است منظوری بیش از آنجه که در یک “صبح بخیر! روز خوبی است، این طور نیست؟” نهفته است، نداشته باشیم.

 

دانلود کتاب:روان شناسی شایعه

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt