فرهنگ های دیجیتال درک رسانه های جدید

فرهنگ های دیجیتال درک رسانه های جدیدتلویزیون دیجیتال ، اینترنت و شبکه جهانی وب ، سینمای دیجیتال ، رایانه های شخصی، دی وی دی ها، سی دی ها ، پخش کننده های رسانه ای قابل حمل و بازی های ویدئویی ، از جمله فناوری های نوین هستند که از آنها با عنوان”رسانه های جدید” یاد می شود. این رسانه ها که […]

تلویزیون دیجیتال ، اینترنت و شبکه جهانی وب ، سینمای دیجیتال ، رایانه های شخصی، دی وی دی ها، سی دی ها ، پخش کننده های رسانه ای قابل حمل و بازی های ویدئویی ، از جمله فناوری های نوین هستند که از آنها با عنوان”رسانه های جدید” یاد می شود. این رسانه ها که تفاوت اساسی با رسانه های آنالوگ دارند، ابعاد مختلف حیات بشری را تحت تاثیر قرار اده و فرصت ها و چالش های تازه ای به روی آن گشوده است. این که فناوری های جدید چه هستند، تفاوت رسانه های دیجیتال با رسانه های آنالوگ در چیست؟ رسانه های جدید چه تاثیراتی بر ابعاد زندگی بشر دارند، ما چگونه از آنها بهره برداری میکنیم و با دینا ارتباط میگیریم و چونه بر زندگی و فرهنگ ما اثر می گذارند؟ از جمله پرسش های کلیدی به شمار می روند که در سال های ذهن صاحبنظران علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده است.

 

دانلود کتاب:فرهنگ‌های دیجیتال درک رسانه‌های جدید

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt