نویسندگی برای تلویزیون، رادیو و رسانه‌های جدید

نویسندگی برای تلویزیون، رادیو و رسانه‌های جدیدتجدیدنظری که در ویراست هفتم نویسندگی برای تلویزیون و رادیو صورت گرفته، همچون ویراست‌های قبلی مبتنی بر نظرها و پیشنهادهای استفاده‌کنندگان این کتاب، یعنی عمدتاً استادان دانشگاه‌های امریکا و خارج از امریکا و دانشجویان و متخصصانی است که از این کتاب به عنوان کتاب درسی یا مرجع استفاده کرده‌اند. در این ویراست کوشیده‌ام در مورد […]

تجدیدنظری که در ویراست هفتم نویسندگی برای تلویزیون و رادیو صورت گرفته، همچون ویراست‌های قبلی مبتنی بر نظرها و پیشنهادهای استفاده‌کنندگان این کتاب، یعنی عمدتاً استادان دانشگاه‌های امریکا و خارج از امریکا و دانشجویان و متخصصانی است که از این کتاب به عنوان کتاب درسی یا مرجع استفاده کرده‌اند.
در این ویراست کوشیده‌ام در مورد هریک از چارچوب‌های شنیداری و دیداری که در کتاب عرضه شده، همان ترکیب اولیه و کاربردهایی را که در ویراست‌های قبلی  وجود داشته است، حفظ کنم؛ رویکردی که موجب شده است نویسندگی برای تلویزیون و رادیو از نخستین چاپ آن در سال ۱۹۶۲ تاکنون همچنان کتابی اصلی در این حوزه باشد.

یکی از تغییرات عمده در این ویراست،‌ آن است که فصل تازه‌ای در مورد رسانه‌های جدید، عمدتاً اینترنت،‌ به کتاب افزوده شده است. متن‌نویسی برای اینترنت به سرعت رشد می‌کند و در آینده‌ای نه‌چندان دور بسیاری از دانشجویانی که خود را برای شغل نویسندگی و تهیه برنامه در تلویزیون، رادیو و سینما آماده می‌کنند، این کار را برای فضای سایبر انجام خواهند داد. در اینجا اصول و فنون نمایشنامه‌نویسی و نوشتن متن، مجموعه کمدی، اخبار و سایر برنامه‌ها بر اساس ویژگی‌های اینترنت ارائه شده است. این کتاب به برنامه‌های نرم‌افزاری فضای سایبر که اکنون عادی شده است،‌ نمی‌پردازد. فصل یازده با عنوان “رسانه‌های جدید”، به انطباق قالب تلویزیونی، رادیویی و سینمایی با نیازمندی‌های ویژه اینترنت می‌پردازد.

 

دانلود کتاب: نویسندگی برای تلویزیون، رادیو و رسانه‌های جدید

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt