پژوهش چند روشی نظریه روش شناسی

پژوهش چند روشی نظریه روش شناسیاین کتاب درباره پژوهش چند روشی است ـ این روش چیست، از کجا سرچشمه گرفته است، و به کجا می‌رود. کتاب پیشین ما، پژوهش چند روشی: تلفیقی از سبک‌ها (بروئر و هانتر، ۱۹۸۹) از دانشوران اجتماعی دعوت کرد تا برای ترکیب سبک‌ها یا روش‌های مختلف در یک طرح پژوهشی راهبردهای آگاهانه و منظمی را ایجاد […]

این کتاب درباره پژوهش چند روشی است ـ این روش چیست، از کجا سرچشمه گرفته است، و به کجا می‌رود. کتاب پیشین ما، پژوهش چند روشی: تلفیقی از سبک‌ها (بروئر و هانتر، ۱۹۸۹) از دانشوران اجتماعی دعوت کرد تا برای ترکیب سبک‌ها یا روش‌های مختلف در یک طرح پژوهشی راهبردهای آگاهانه و منظمی را ایجاد کنند. دانشوران اجتماعی به این دعوت پاسخ مثبت دادند.
پژوهش چند روشی را دیگر نباید تنها رویایی تحقّق نیافته دانست؛ استفاده گسترده از این روش به معنای آن است که اکنون این روش واقعیتی تثبیت شده است. پژوهشگران اجتماعی عمدتاً پژوهش چند روشی را به منزله سبکی مستقل پذیرفته‌اند؛ سبکی که قدرت فزاینده‌ای از اقناع و داعیه‌های نیرومندی برای اعتبار [پژوهش] فراهم می‌سازد. این کتاب برگرفته از کتاب پیشین ماست و ضمن آنکه به توضیح ماهیت تکاملی پژوهش چند روشی می‌پردازد، مبانی تاریخی و معرفت شناختی آن را نیز می‌کاود.

 

دانلود کتاب: مبانی پژوهشی چندروشی

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt