مبانی ارتباط با رسانه‌ها

مبانی ارتباط با رسانه‌هاارتباط صحیح با رسانه‌ها یکی از کلیدهای موفقیت عملکرد سازمان‌ها و روابط عمومی‌هاست، در واقع سازمان و روابط عمومی موفق است که رسانه‌ها را در کنار خود و خبرنگاران را همراه با خود داشته باشد و امروزه روابط عمومی‌هایی موفق هستند که رسانه‌ها کمک کار آنها باشند. چرا که رسانه‌ها، نمایندگان افکار عمومی هستند و […]

ارتباط صحیح با رسانه‌ها یکی از کلیدهای موفقیت عملکرد سازمان‌ها و روابط عمومی‌هاست، در واقع سازمان و روابط عمومی موفق است که رسانه‌ها را در کنار خود و خبرنگاران را همراه با خود داشته باشد و امروزه روابط عمومی‌هایی موفق هستند که رسانه‌ها کمک کار آنها باشند. چرا که رسانه‌ها، نمایندگان افکار عمومی هستند و می‌توانند اطلاعات لازم را در اختیار روابط عمومی‌ها بگذارند و اعلام نمایتد که انتظارات مردم چیست و به عتوان پل ارتباطی بین سازمان و مردم عملی کنند. ارتباط با رسانه‌ها که زیر مجموعه ارتباطات برون‌سازمانی و یکی از عمده‌ترین وظایف روابط عمومی هاست اکتون بعنوان سهل الوصول‌ترین و متداول‌ترین راه ارتباط با مخاطبان انتخاب می‌شود. ما در عصر اطلاعات و تکتولوژی اطلاع‌ رسانی سریع زندگی می‌کتیم به طوری که حجم اطلاعات تولید شده در سه دهه اخیر بیش از ۸۵ درصد کل اطلاعات تولید شده در طول تاریخ بشر است.

دانلود کتاب: میانی ارتباط با رسانه‌ها

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt