ارتباطات پررویی نیست

ارتباطات پررویی نیستدر این کتاب می‌خواهیم کمی در مورد انسان‌ها و روابطمان صحبت کنیم. مطالب کمک می‌کند درک بهتری از انسان‌ها و سپس خودمان در روابط داشته باشیم و نهایتا مثل یک راه میانبر عمل می‌کند که باعث صرفه‌جویی بسیار در زمان شما می‌شود تا متوجه اشتباهات خود شوید و آنها را تکرار نکنید.

بسیاری از مشکلات روحی مثل افسردگی و مشکلات کاری به نوعی به ارتباطات برمی‌گردد. شاید خیلی از افرادی که برای هرگونه درمان و یا مشاوره نزد روان‌شناسان می‌روند مشکل اصلی‌شان جایی ریشه در ارتباطات دارد. ولی خب همانطور که شما و من می‌دانیم در دوران و جامعه‌ای (در کل دنیا) زندگی می‌کنیم که ارتباطات شکست خورده را در هر سو می‌بینیم، چه در روابط شخصی و عاطفی و چه در روابط کاری مثل شراکت.

دانلود کتاب: ارتباطات پرویی نیست

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt