اصول و مبانی ارتباطات

اصول و مبانی ارتباطاتفراگیران، روش یا روش‌های مناسب برقراری ارتباط فقط یک موضوع درسی نیست، درک و توانایی به کارگیری مهارت‌های ارتباطی، از مهمترین عواملی است که شما در برقراری ارتباط به آن نیاز دارید.

دانشجویان باید از به سرانجام رساندن یک رشته دانشگاهی، از مهارت‌های صحبت کردن، گوش دادن، اداره کلاس درس و مهارتهای ارتباطات میان فردی برخوردار باشند. در کلاس درس، دانشجویان باید بتوانند سؤال کنند و به پرسش‌ها پاسخ دهند، عقاید دیگران را به خوبی درک کنند. واقعیت‌ها را بشناسند و با همکلاسی‌ها و استادان خود به خوبی تعامل کنند. برقراری ارتباط مناسب در موفقیت شما در محل کار و اجتماع، بسیار مؤثر است. توان برقراری ارتباط مؤثر، غالبا میزان شایستگی و احتمال موفقیت فرد را تعیین می کند.

دانلود کتاب: اصول و مبانی ارتباطات

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt