بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه

بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعهدر سال‌های اخیر در مورد ارتباطات، فرهنگ و توسعه بحث‌های زیادی شده است و مقالات و کتاب‌های سودمندی در زمینه رابطه نزدیک ارتباطات و فرهنگ و استفاده از ارتباطات برای توسعه انتشار یافته است.

ویژگی خاص این کتاب در آنست که بعد فرهنگی ارتباطات را مورد نظر قرار داده است و از طریق شواهد و تجربیات بسیاری که بخصوص در کشورهای در حال توسعه آفریقایی و آسیایی به دست آورده، راههای عملی بسیاری را در اختیار تصمیم گیران و دست‌اندرکاران مسائل توسعه این کشورها قرار می‌دهد و می‌آموزد که چگونه می‌توان از ارتباطات بیش‌ترین بهره را برای توسعه برد. این کتاب ارتباطات را به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در امر توسعه معرفی می‌کند و خاطرنشان می‌سازد آنچه همواره مانعی بر سر راه فرایندهای ارتباطی بوده است موانع اجتماعی – فرهنگی است. بنابراین با رفع این مشکل راهبردهای توسعه بهتر می توانند از ارتباطات برای رسیدن به اهداف خود سود جویند.

 

دانلود کتاب: بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt