تحلیل پیام های رسانه‌ای

تحلیل پیام های رسانه‌ایبیش از شصت سال است که ماسه نفر در مجموع، صدها مورد تحلیل محتوای کمی را انجام داده یا سرپرستی کرده‌ایم. این پژوهشها طیف گسترده‌ای را شامل می‌شده؛ از پوشش خبری کاخ سفید تا نحوهٔ بازنمود زنان و اقلیت‌ها در آگهی‌های بازرگانی که مخاطبانشان کودکان بوده‌اند و از گزارش‌های زیست محیطی تا موضوع‌های بحث‌برانگیز در […]

بیش از شصت سال است که ماسه نفر در مجموع، صدها مورد تحلیل محتوای کمی را انجام داده یا سرپرستی کرده‌ایم. این پژوهشها طیف گسترده‌ای را شامل می‌شده؛ از پوشش خبری کاخ سفید تا نحوهٔ بازنمود زنان و اقلیت‌ها در آگهی‌های بازرگانی که مخاطبانشان کودکان بوده‌اند و از گزارش‌های زیست محیطی تا موضوع‌های بحث‌برانگیز در اخبار داخلی. این تحقیقات در قالب پایان‌نامه‌های فوق لیسانس، رساله‌های دکتری، تکالیف درسی و مطالعات مربوط به تأمین بودجه بوده‌اند و محتوای منابع متعددی از جمله روزنامه‌ها، مجله‌ها، رادیو و تلویزیون و وب سایت‌های ” جهانی را مورد تحلیل قرار داده‌اند. برخی از تخقیقات انجام شده توصیفی بوده است، درحالی که برخی دیگر سؤال‌ها یا فرضیه‌های جهت‌داری را مورد آزمون قرار داده‌اند. تحقیقات ما از نظر چارچوب نظری، هم به فرایندهایی می‌پردازد که بر محتوا تأثیر می‌گذارند و هم دربارهٔ تأثیرات محتواست.

 

دانلود کتاب: تحلیل پیام های رسانه‌ای

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt