جامعه شناسی ارتباطات : نقدی بر تبلیعات صدا و سیما

جامعه شناسی ارتباطات : نقدی بر تبلیعات صدا و سیما  مدت‌ها پیش‌تر از آنکه هیتلر و موسولینی نیک دریابند که با تکرار بی‌وقفهٔ یک چیز حتی بی‌آنکه ذره‌ای حقیقت در آن نهفته باشد می‌توانند بسادگی آنرا به مردم بقبولانند و با همین حربه دستگاه مهیبی از ایده و ادوات بسازند و آزمندانه در صدد بلع دنیا برآیند، ویلفرد و پارتو اندیشمند ایتالیایی (۱۹۲۳-۱۸۴۸) خود بارها […]

 

مدت‌ها پیش‌تر از آنکه هیتلر و موسولینی نیک دریابند که با تکرار بی‌وقفهٔ یک چیز حتی بی‌آنکه ذره‌ای حقیقت در آن نهفته باشد می‌توانند بسادگی آنرا به مردم بقبولانند و با همین حربه دستگاه مهیبی از ایده و ادوات بسازند و آزمندانه در صدد بلع دنیا برآیند، ویلفرد و پارتو اندیشمند ایتالیایی (۱۹۲۳-۱۸۴۸) خود بارها تکرار کرده بود که تکرار مداوم یک مطلب، مؤثرترین وسیله در اقناع دیگران می باشد! و در این راستا راه نمایانه تأکید کرده بود که برای اینکار مهم نیست که عقلانی و منطقی باشید مهم اینست که اینگونه جلوه دهید!

 

دانلود کتاب: جامعه شناسی ارتباطات

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt