جامعه شناسی اینترنت

جامعه شناسی اینترنتدر دنیای امروز اینترنت به سرعت در حال گسترش است هیچ وسیله ارتباطی تا به حال گسترش سریعی به مانند اینترنت نداشته است . اینترنت امروزه مرزها را در نوردیده و انسانها را به هم متصل نموده است. با گسترش اینترنت تغییراتی در جوامع روی داده که سبب تغییرات فرهنگی و اجتماعی در زمینه های مختلف شده […]

در دنیای امروز اینترنت به سرعت در حال گسترش است هیچ وسیله ارتباطی تا به حال گسترش سریعی به مانند اینترنت نداشته است . اینترنت امروزه مرزها را در نوردیده و انسانها
را به هم متصل نموده است.
با گسترش اینترنت تغییراتی در جوامع روی داده که سبب تغییرات فرهنگی و اجتماعی در زمینه های مختلف شده است . دامنه کارکرد اینترنت به قدری وسیع است که از سرگرمی
گرفته تا پزشکی و فلسفه و خدمات شهری را شامل می‌گردد. در سال ۲۰۰۴ در حدود ۵۰ میلیون وب‌سایت به ثبت رسیده بود در حالی که این مقدار به ۱۰۰ میلیون در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت.
اینترنت گرچه با گسترش روز افزون خود تاثیری مثبتی بر زندگی مردمان گذاشته است لیکن باید در نظر داشت که پیشرفت تکنولوژی همیشه در جهت مثبت نیست و گاهی جنبه منفی
نیز پیدا می کند . و در این میان می‌توان سردرگمی مراجعان به وب را نام برد که وقتی فردی در جستجوی یافتن مطلبی می‌باشد موتورهای جستجو او را به هزاران سایت راهنمایی
می‌کنند که مطالب آن سایت‌ها چه بسا با یکدیگر متضاد باشد و فرد نتواند بدرستی به موضوع دلخواه خود برسد اما باید در نظر داشت که جنبه مثبت اینترنت بسیار بیشتر از اثرات
منفی آن می‌باشد.

 

 

دانلود کتاب: جامعه شناسی اینترنت

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt