روش‌های پژوهش رسانه‌ها

روش‌های پژوهش رسانه‌هانقش رسانه‌ها در سده معاصر ، هر روز بیش از بیش برجسته شده است .رسانه‌ها امروز به واسطه کشف و به کار گیری تکنولوژی‌های جدید ارتباطی عمق جوامع نفوذ کرده و از تأثیر به‌سزا و تعیین کننده‌ای در جهت‌دهی افکار عمومی برخوردار گشته‌اند.

انسان دهه آخر قرن بیستم در هاله‌ای از امواج و دریایی از اطلاعات غوطه ور است و این طلیعه عصر جدیدی است که بر پایه « اطلاعات » و « ارتباطات » شکل خواهد گرفت . تنها افراد یا  ملت هایی قادر به بهره گیری بهینه از عصر جدید خواهد بو د که از قدرت و توان لازم برای « سازماندهی اطلاعات » و « پالاش امواج »   بر خوردار باشند .
جامعه ما ، به دلیل سیر تاریخی دو سده اخیر ، در مقابل پذیرش و کاربرد علوم تکنولوژی‌های بر آمده از غرب ، و از جمله علم ارتباطات و تکنولوژی رسانه ‌ها ، منفعل بوده ، و در بسیاری از موارد به جبر سر تسلیم در مقابل آنچه دیگران ساخته و پرداخته‌اند ، فرود آورده است . طبیعی است که ادامه چنین راهی ، برای ملتی با ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی برجسته که میراث‌دار یک انقلاب دینی بزرگ در جهان معاصر نیز هست ، زیبنده نیست .

 

دانلود کتاب: روش‌های پژوهش رسانه‌ها

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt