پیشتازان علم ارتباطات

پیشتازان علم ارتباطاتبشر در طول قرون متمادی جهت تامین نیازهای زندگی،‌ناگزیر استفاده از «ارتباطات» بوده است. «ارتباطات» از نقوش سنگی حکاکی شده بر سنگ نبشته های انسان های اولیه آغاز و به رایانه ها و نظام های فن آوری ارتباطات و اطلاعات در عصر حاضر رسیده ، و همچنان به پیشرفت های عظیم ارتباطی که بشر امروز قادر به تصور آن نیست دست خواهد یافت.

امروزه «علم ارتباطات» به عنوان یکی از کارآمدترین علوم روز،‌مورد توجه و عنایت بسیاری از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دنیاست،‌و این دستاورد بزرگ مرهون تلاش های گسترده اساتیدی است که بدون جهد و کوشش آنها جایگاه کنونی این علم دچار خدشه می شد. سعی و تلاش ما درد برگردان این اثر ارزشمند، شناساندن این «آغازگران و بنیان‌گذاران» در شکل‌گیری حوزه‌ی دانش ارتباطات جهان می‌باشد.

 

دانلود کتاب: پیشتازان علم ارتباطات

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt