نقد پست مدرنیسم

نقد پست مدرنیسماین کتاب کوشیده آمیزه غریب بدبینی فرهنگی – سیاسی و بازیگوشی ساده دلانه ای را که روشنفرکان غربی در استقبال از پایان قرن از خود نشان می دهند، به نقد کشید.

البته مشکل من چیزی بیش از مسائل فلسفی و زیبایی شناختی است و در واقع باید گفت دلمشغولی من در این کتاب این بوده است که آیا مارکسیسم کلاسیک قادر است وضعیت کنونی ما را تبیین کرده و در بهبودی آن به ما یاری دهد. برای انجام این کار لازم بود از مسیری پر و پیچ و خم گذر کنم و با مدد جستن از فلسفه و نظریه اجتماعی روشن نمایم که آیا براستی ما در حال تجریه تحولی دوران ساز هستیم ، ادعایی که از نظر من پوچ و بی معنا است.

 

دانلود کتاب: نقد پست مدرنیسم

برای دیدن متن کامل کتاب بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt