بررسی مدیریت رسانه

بررسی مدیریت رسانهنشریه مدیریت رسانه شکاف موجود در زمینه رو به رشد مدیریت رسانه را پر می کند. کالج ها و دانشگاه ها هر روز بیش از پیش دوره های مدیریت رسانه را به ویزه در پاسخ به نیاز و تقاضای دانش آموزان تدریس می‌کنند.

در مورد این گرایش شکوفا هیچگونه نشریه مرتبی وجود نداشت که محققین رشته مدیریت رسانه بتوانند به طور مرتب مقاله های خود را منتشر کرده و اطلاعات لازم در زمینه آخرین نظریات و رویکردهای مدیریت رسانه راارائه کند. این نسخه در راستای حل این مشکلات طراحی شد.

نشریه مدیریت رسانه برای افرادی که به طور حرفه ایی در این زمینه فعالیت می کنند طراحی شده است. بنابراین رویکرد آن از لحاظ لحن پژوهشی نیست. اگر مقالات بر اساس تحقیق نوشته شده باشند، از تاکید برحالت تحقیقی دست برداشته و و نتایج را به روشی قابل فهم و کاربردی می نویسیم – امکان استفاده و کاربردی بودن تمرکز اصلی این کتاب است. نشریه تجاری هاروارد نه تنها در زمینه کاربردی بودن نقش الگو را برای ما به عهده داشت بلکه پیرامون مفید بودن، خوانایی و به کارگیری ایده های ناب نیز الهام بخش ما بود.

 

برای دیدن متن کامل مقاله ایجا را کلیک کنید

ترجمه کتاب مروری بر مدیریت رسانه

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt