نقش ۴ عامل در شکل گیری پدیده پیچیده صدای انسان

نقش ۴ عامل در شکل گیری پدیده پیچیده صدای انسانبیان؛ به وسیله بیان و با کمک گرفتن از آن با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و ازاین طریق به بیان اندیشه ها و احساس های مشخص و دقیق خود می پردازیم . بنا بر این هرچه صدای ما  کارآمدتر باشد ، منظور را به نحوی دقیق آشکار خواهد کرد . صدای انسان پدیده پیچیده ایست که چهار عامل زیر […]

بیان؛

به وسیله بیان و با کمک گرفتن از آن با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و ازاین طریق به بیان اندیشه ها و احساس های مشخص و دقیق خود می پردازیم . بنا بر این هرچه صدای ما  کارآمدتر باشد ، منظور را به نحوی دقیق آشکار خواهد کرد . صدای انسان پدیده پیچیده ایست که چهار عامل زیر در شکل گیری آن دخالت دارند ؛

 

الف) محیط: 

محیطی که در آن سخن گفتن را می آموزیم ؛ بله محیط خانواده که با تن ها ، نوسان ها و مصوت ها و صامت های زبان آشنا می شویم و آن را تقلید می کنیم .حتی تا جایی که این محیط به طور کلی بر شکل گفتار و ادب کلامی ما تاثیر بسزایی دارد.

 احترام متقابل ،روش صدا زدن اعضای خانواده (هر کلمه‌ای که از آن استفاده می‌کنیم، برای خود پیام دارد)،چگونگی درخواست‌ از یکدیگر (با لحنی تحکم‌آمیز و آمرانه یا لحنی دوستانه و همراه با خواهش )، گوش دادن به سخنان هم ، ناسزا گفتن ، تمسخر یکدیگر و مثال هایی از این دست بر ذات صدای گوینده تاثیر دارد.

 

ب) گوش: 

(گوش موسیقایی شرط اول گویندگی) در اینجا مقصود از گوش ، دریافت و تشخیص صوت است . اگر گوش خوبی داشته باشید می توانید اصوات و نت های گوناگون و بیشتری را بشنوید و تنوعات آنرا بهتر تشخیص دهید و درنتیجه دریابید که چگونه از صدای خود بهتر استفاده کنید

 

پ) چالاکی فیزیکی:

هرچه آزادی عضلات گفتاری شما بیشتر باشد چالاکی شما نیز در هنگام سخن گفتن بیشتر خواهد بود .

 

ت) شخصیت: 

نقش عوامل ارثی شخصیت مثل شکل و اندازه تارهای صوتی ، شکل حفره های صوتی و غیره در چگونگی تشکیل صدا موثر خواهد بود . عوامل دیگری چون پایگاه اجتماعی افراد تاثیر بسزایی بر روی تن صدای آنها خواهد داشت . این مدعا را می توان به راحتی در مقایسه تن صدای یک فروشنده دوره گرد با یک کارمند ساده دریافت کرد .

 

منبع خبر

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt